ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    GGGI បើកភ្លើងបៃតងឲ្យកម្ពុជា សម្រាប់រោងចក្រអគ្គិសនីពីសំរាម

    ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នគរគំនិត 1443
    GGGI បើកភ្លើងបៃតងឲ្យកម្ពុជា សម្រាប់រោងចក្រអគ្គិសនីពីសំរាមGGGI បើកភ្លើងបៃតងឲ្យកម្ពុជា សម្រាប់រោងចក្រអគ្គិសនីពីសំរាម

    អត្ថបទទាក់ទង