ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  អតិផរណា

  ចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិន នៅសម័យក្រោយគោលនយោបាយ ZERO-COVID

  ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃចន្ទ ទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣​ 1828

  សេដ្ឋកិច្ចចិននៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ បានជួបប្រទះនឹងសភាពដ៏អាក្រក់ដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមក។

  ការបើកឡើងវិញរបស់ប្រទេសចិន បាននាំមកជាមួយទាំងអត្ថប្រយោជន៍និងហានិភ័យ សម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅអាស៊ី

  ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣​ 1749

  គិតមកទល់ពេលនេះ វាមានរយៈពេលត្រឹមតែជាង ១

  អត្រាកំណើន GDP ខ្ពស់របស់វៀតណាម បិទបាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន

  ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣​ 1638

  វៀតណាមបានបង្ហាញអំពីសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំនៅឆ្នាំ ២០២២ ជាមួយនឹង