ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនការទូត និងផ្លូវការ ជូនឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ មន្ត្រីការទូត និងមន្ត្រីរាជការខ្មែរ

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ឯកសារ 577
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនការទូត និងផ្លូវការ ជូនឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ មន្ត្រីការទូត និងមន្ត្រីរាជការខ្មែរ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនការទូត និងផ្លូវការ ជូនឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ មន្ត្រីការទូត និងមន្ត្រីរាជការខ្មែរ

អត្ថបទទាក់ទង