ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អ្នកមានប្រាក់បៀវត្សត្រឹម ១លាន ៣សែនរៀលមិនជាប់ពន្ធទេ!

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ មុខរបរ 3561
អ្នកមានប្រាក់បៀវត្សត្រឹម ១លាន ៣សែនរៀលមិនជាប់ពន្ធទេ!អ្នកមានប្រាក់បៀវត្សត្រឹម ១លាន ៣សែនរៀលមិនជាប់ពន្ធទេ!

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយ ស្តីពីតារាងភាគនៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ និងតារាងភាគនៃប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធប្រចាំខែ។

អនុក្រឹតនេះបានបញ្ជាក់ថា អនុក្រឹត្យថ្មីនេះ មានគោលដៅកំណត់ភាគនៃប្រាក់ចំណូល ជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ដែលសម្រេចបានដោយរូបវន្តបុគ្គល សហគ្រាសឯកបុគ្គល និងចំណែកដែលត្រូវបែងចែកឲ្យសមាជិកម្នាក់ៗ របស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ ដែលមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាតិនីតិបុគ្គល និងភាគនៃប្រាក់បៀវត្សជាប់ពន្ធ ប្រចាំខែរបស់និយោជិតនិវាសនជន៕

សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖

អត្ថបទទាក់ទង