ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ បានចំនួនជាង ៨១ម៉ឺននាក់

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1470
  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ បានចំនួនជាង ៨១ម៉ឺននាក់សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ បានចំនួនជាង ៨១ម៉ឺននាក់

  គិតថ្ងៃត្រឹមថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៨១៥,៩៧៤នាក់។

  យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ៖

  • ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់បានចំនួន៖ ៦១៥,៥២៨នាក់
  • ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់បានចំនួន៖ ២០០,៤៤៦នាក់។

   

  អត្ថបទទាក់ទង