ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងសុខាភិបាល បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេស សរុបចំនួនជាង ៤១ម៉ឺននាក់

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1784
  ក្រសួងសុខាភិបាល បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេស សរុបចំនួនជាង ៤១ម៉ឺននាក់ក្រសួងសុខាភិបាល បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេស សរុបចំនួនជាង ៤១ម៉ឺននាក់

  តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេស សរុបទាំងអស់ចំនួន ៤១៨,៥៦៤នាក់។

  ខាងក្រោមតារាងព័ត៌មានលម្អិត នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

  អត្ថបទទាក់ទង