ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងសុខាភិបាល ៖​ អ្នកឆ្លងមេរោគបំប្លែងថ្មី Delta ទាំងអស់នឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យព្យាបាលនៅតាមផ្ទះនោះទេ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 132

ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា