ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខណៈអត្រាចម្លងកូវីដ-១៩កើនឡើងលើពិភពលោក កំឡុងចុះត្រជាក់នេះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២​ 878

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៤នាក់ និងជាសះស្បើយ៩នាក់

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 913

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៤នាក់ និងជាសះស្បើយ៩នាក់