​លទ្ធផល ស្តីពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈម នៃចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ ១$ ២$ និង ៥$ នៅកម្ពុជា​

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
​លទ្ធផល ស្តីពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈម នៃចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ ១$ ២$ និង ៥$ នៅកម្ពុជា​ ​លទ្ធផល ស្តីពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈម នៃចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ ១$ ២$ និង ៥$ នៅកម្ពុជា​

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភានេះ បានបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពី ការផ្អាកទទួលយកក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រភេទ១ដុល្លារ ២​ដុល្លារ និង៥ដុល្លារ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃ​កម្ពុជា ក្នុងការសិក្សាពីបញ្ហាប្រឈម និងវិធានការដោះស្រាយ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពី បញ្ហាប្រឈមនៃចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ ១$ ២$ និង ៥$ នៅកម្ពុជា៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង