ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់និងការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនការទូត និងផ្លូវការ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 2159
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់និងការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនការទូត និងផ្លូវការលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់និងការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនការទូត និងផ្លូវការ

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយ ស្តីពីការផ្តល់ និងការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនការទូត និងផ្លូវការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ នៅក្នុងមាត្រា១១ នៃអនុក្រឹត្យបានឱ្យដឹងថា រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រធានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុងខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង