គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទទួលយកអនុសាសន៍នៃកិច្ចប្រជុំ UPR ជុំទី៣ សម្រាប់កម្ពុជា

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩​ | ឯកសារ |

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្ដីពីការទទួលយកនូវអនុសាសន៍នៃកិច្ចប្រជុំពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR) ជុំទី៣ សម្រាប់កម្ពុជា នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វ៊ីស កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។

ដើម្បីជ្រាបពីខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាននេះ សូមអាននូវសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង