ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទទួលយកអនុសាសន៍នៃកិច្ចប្រជុំ UPR ជុំទី៣ សម្រាប់កម្ពុជា

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកសារ 874

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្ដីពីការទទួលយកនូវអនុសាសន៍នៃកិច្ចប្រជុំពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់ (UPR) ជុំទី៣ សម្រាប់កម្ពុជា នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វ៊ីស កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។

ដើម្បីជ្រាបពីខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាននេះ សូមអាននូវសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង