ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា អបអរសារទរកម្ពុជាដែលបានជ្រើសតាំងជាស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1997
អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា អបអរសារទរកម្ពុជាដែលបានជ្រើសតាំងជាស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា អបអរសារទរកម្ពុជាដែលបានជ្រើសតាំងជាស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា លោកស្រី Pauline TAMESIS អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា បានអបអរសារទរ កម្ពុជាដែលបានជ្រើសតាំងជាស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជតិ។
សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខាងក្រោមដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង