ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

CPTPP

East Asia Forum ៖​ ការរក្សាតុល្យភាពរវាងការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្រ្ត និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងចិន

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 587

តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក បានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្តូរដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយសារការប្រែប្រួលនៅក្នុងតុល្យភាពអំណាច

នៅអាស៊ី យុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងរបស់ចិន មានប្រៀបលើយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលខ្លីរបស់អាមេរិក

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 713

រឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងនាវាមុជទឹកអាចធ្វើឡើងដោយលួចលាក់បាន ប៉ុន្តែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺរឹតតែមានភាពសម្ងាត់ជាងនេះទៅទៀត។ កិច្ចការទាំងពីនេះ