ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អូមីក្រុង (Omicron)

ហេតុអ្វីបានជាវីរុសទម្រង់ Omicron នឹងក្លាយទៅជាវីរុសទម្រង់ថ្មីដ៏គួរឱ្យព្រួយបារម្ភចុងក្រោយគេ?

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 156

វានៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅឡើយជុំវិញបញ្ហាថា «តើវីរុសមានជីវិតដែរឬក៏អត់»។ ប៉ុន្តែ

អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថា មិនទាន់មាននរណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារវីរុសបម្លែងខ្លួនថ្មី Omicron នៅឡើយទេ បើទោះជាមានការរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៣៨ ហើយក៏ដោយ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 152

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញឱ្យដឹងថា គ្មាននរណាម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារវីរុសបម្លែងខ្លួនថ្មី Omicron