ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អូមីក្រុង (Omicron)

Bangkok Post ៖ ការគំរាមកំហែង នៃមេរោគបំប្លែងថ្មី Omicron ចំពោះខ្សែច្រវ៉ាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 1730

តាមនិយមន័យ ការរំខានចំពោះខ្សែច្រវ៉ាក់ផ្គត់ផ្គង់ គឺសំដៅទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការផលិត