ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រាក់ដុល្លារអាមរិក

ការកំណត់តម្លៃប្រេងរុស្ស៊ីនឹងជួយពន្លឿនការធ្វើបដិដុល្លារនីយកម្ម (De-dollarization)

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣​ 1432

ការកំណត់តម្លៃប្រេង ៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលសម្រាប់ប្រេងរុស្ស៊ី

អាស៊ានរុញច្រានប្រឆាំងនឹងប្រាក់ដុល្លារ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣​ 1305

បណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក៏ដូចជាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោក កំពុងអស់ភាពអត់ធ្មត់ចំពោះប្រាក់ដុល្លារ។

ប្រាក់ដុល្លារដ៏រឹងមាំ កំពុងរីករាលដាលនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ី

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២​ 1459

ប្រាក់ដុល្លារដ៏រឹងមាំកំពុងបង្កើនសម្ពាធលើប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក បូករួមទាំងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរ។ បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា

ប្រាក់យ័ននឹងមិនមានប្រៀបជាងប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃអាទិត្យ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២​ 1613

រឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងការយកប្រាក់យ័នចិនមកធ្វើជារូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនាំមុខគេត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយអស់មួយរយៈពេលហើយ។ នៅពេលនេះ ការធ្វើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជម្មអន្តរជាតិត្រឹមតែ

Asia Times ៖ ឆ្នាំដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកំពុងឈានចូលមកដល់ហើយ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃចន្ទ ទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 1666

ធនាគារកណ្តាលនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងបញ្ចប់ឆ្នាំ២០២១ ទៅជាមួយនឹងការស្តុកទុកមាសក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល ៣១ឆ្នាំកន្លងមកនេះ