ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មិនមែនលំៗ ! ៣អាទិត្យស្រកគីឡូដូចប្រាថ្នា

កីឡា - សុខភាពថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ 4040

ចំពោះ​អ្នក​ធាត់​ៗ​បើ​និយាយ​ពី​រឿង​ឲ្យ​ស្រក​ទម្ងន់​គឺ​ពិត​ជា​រឿង​ពិបាក​ធ្វើ​បំផុត។​អ្នកខ្លះ​ហេតុ​តែ​ចង់​ស្គម​ពេក​បែរ​ជា​បោះបង់​អាហារ​ពេល​ព្រឹក​ចោល​ដោយ​យល់​ថា​ជា​មូល​ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​ធាត់។ អ្នក​ជំនាញ​សម្រស់​បាន​ប្រាប់​ថា​ការ​ពិត​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​ផ្ទុយទៅវិញ​អាហារ​ពេល​ព្រឹក​គឺ​ជា​ប្រភព​ដ៏​សំខាន់​និង​មាន​នាទី​ទ្រទ្រង់​រាងកាយ​និង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​រាង​ស្អាត​ខ្លាំង​ទៅ​វិញ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ធ្វើ​តាម​វិធី​៣នេះ​អំលុង​ពេល​អាហារ​ពេល​ព្រឹក​អ្នក​នឹង​មាន​រាង​ស្អាត​ក្រោយ​ស្រក​គីឡូ​ស្រឺត​ៗ។

ដឹងអត់? ថាច្បាប់ជាអ្វី?…

នគរគំនិតថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ 13320

មនុស្សយើងមានសិទ្ធសេរីភាពពេញទីធ្វើអ្វីក៏បាន ដូចនេះហើយបានមានជម្លោះមិនចេះចប់ មិនចេះហើយរវាងមនុស្សនិងមនុស្សព្រោះតែគិតថាខ្លួនធ្វើអ្វីក៏បាន