ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គណៈកម្មាធិការគណបក្សទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ប្រកាសគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការរណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 190
គណៈកម្មាធិការគណបក្សទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ប្រកាសគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការរណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការគណបក្សទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ប្រកាសគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការរណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

គណៈកម្មាធិការគណបក្សទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ប្រកាសគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការរណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ និងសូមប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការប្រមាថ និងការចោទប្រកាន់ទាំងបំពានរបស់គណបក្សភ្លើងទៀន កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ មកលើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​!

អត្ថបទទាក់ទង