ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

គ.ជ.ប ប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការ៖ គណបក្ស៩ទទួលបានអាសនៈ, CPP បាន ៩,៣៧៦ អាសនៈ គ្រប់គ្រង ១៦៤៨ឃុំ/សង្កាត់, CLP បាន ២១៩៨ អាសនៈ គ្រប់គ្រង៤ឃុំ

ឯកសារថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២​ 317

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងរៀបចំធ្វើសន្និបាតវិសមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែកក្កដា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២​ 394

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់អំពីការលើកពេលសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់មកពីបក្សចំនួន៤ សរុប២៧៨នាក់ ស្ម័គ្រចិត្តប្ដូរមករួមសរ់ជាមួយបក្សប្រជាជននៅខេត្តកំពត

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២​ 569

បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ សរុប២៧៨នាក់