ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកសារ 333

ដើម្បីជាជំនួយស្មាតីសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្ស និស្សិត និងអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ ថ្ងៃនេះខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមចែករំលែកនូវសទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា ឯកសារនេះនឹងអាចរួមចំណែកបន្តិចបន្តួចដល់កិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់បងប្អូន៖

អត្ថបទទាក់ទង