ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ឌីជីថល តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 5134
ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ឌីជីថល តាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ឌីជីថល តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ ចេញសេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីសេចក្ដីណែនាំ ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ឌីជីថល តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។

សេចក្ដីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង មានខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទទាក់ទង