ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ៩៥នាក់ទៀត ចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២ ត្រឹមម៉ោង១២ ថ្ងៃទី២៩ មករានេះ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 2106
ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ៩៥នាក់ទៀត ចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២ ត្រឹមម៉ោង១២ ថ្ងៃទី២៩ មករានេះថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ ចំនួន ៩៥នាក់ទៀត ចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២ ត្រឹមម៉ោង១២ ថ្ងៃទី២៩ មករានេះ

គិតត្រឹមវេលាម៉ោង ៧:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង១២:០០ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ សរុបចំនួន ៩៥នាក់ទៀត បន្តចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស និងថវិកាជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២ ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង