ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តី​សម្រេច​ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសពអ្នកជំងឺទូទៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ និងផ្ទះ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 224
សេចក្តី​សម្រេច​ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសពអ្នកជំងឺទូទៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ និងផ្ទះ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព សេចក្តី​សម្រេច​ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសពអ្នកជំងឺទូទៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ និងផ្ទះ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

ក្រសួងសុខាភិបាល​ នៅថ្ងៃទី២១​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តី​សម្រេច​ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសពអ្នកជំងឺទូទៅនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ និងផ្ទះ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

សូមអានសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ

អត្ថបទទាក់ទង