ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការធ្វើតេស្តជំនាញ និងតេស្តភាសាជប៉ុនសម្រាប់ពលករជំនាញផ្នែកការងារនៅភោជនីយដ្ឋាន ដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 2228
  ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការធ្វើតេស្តជំនាញ និងតេស្តភាសាជប៉ុនសម្រាប់ពលករជំនាញផ្នែកការងារនៅភោជនីយដ្ឋាន ដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការធ្វើតេស្តជំនាញ និងតេស្តភាសាជប៉ុនសម្រាប់ពលករជំនាញផ្នែកការងារនៅភោជនីយដ្ឋាន ដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

  ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើតេស្តជំនាញនិងតេស្តភាសាជប៉ុនសម្រាប់ពលករជំនាញផ្នែកការងារនៅភោជនីយដ្ឋានដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង