ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

ក្រសួងការងារ ប្រកាសអំពីវឌ្ឍនភាពមួយចំនួន នៃការដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងអតីតកម្មករក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ និងនិយោជក

ឯកសារថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២​ 1158

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី១៩

ក្រសួងការងារ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វឌ្ឍនៈភាពនៃការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមនៅក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៏

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២​ 1324

តំណាងអតីតកម្មករណាហ្គាវើលដ៍ បានអវត្តមានក្នុងការចូលរួមប្រជុំដោះស្រាយវិវាទការងារ ដែលអញ្ជើញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ៖ កម្ពុជាមានស្រ្តីប្រមាណ ៦១ភាគរយ ដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្ម និងអ្នកធ្វើជំនួញ ដែលជាអត្រាខ្ពស់មួយ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២​ 882

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បញ្ជាក់ថា