ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់មន្ត្រីរាជការទទួលបន្ទុកប្រមូលចំណូល ជាពិសេសមន្ត្រីគយ និងពន្ធដារ នៅទូទាំង២៥រាជធានី-ខេត្ត

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1410
ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់មន្ត្រីរាជការទទួលបន្ទុកប្រមូលចំណូល ជាពិសេសមន្ត្រីគយ និងពន្ធដារ នៅទូទាំង២៥រាជធានី-ខេត្តក្រសួងសុខាភិបាល នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់មន្ត្រីរាជការទទួលបន្ទុកប្រមូលចំណូល ជាពិសេសមន្ត្រីគយ និងពន្ធដារ នៅទូទាំង២៥រាជធានី-ខេត្ត

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដល់មន្ត្រីរាជការទទួលបន្ទុកប្រមូលចំណូល ជាពិសេស មន្ត្រីគយ និងពន្ធដារ នៅទូទាំង២៥ រាជធានី-ខេត្ត។

សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង