ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងសុខាភិបាល៖ អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ Sinopharm និង Astra Zeneca នៅទូទាំងប្រទេស កើនដល់ជិត ១៨ម៉ឺននាក់

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1788
  ក្រសួងសុខាភិបាល៖ អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ Sinopharm និង Astra Zeneca នៅទូទាំងប្រទេស កើនដល់ជិត ១៨ម៉ឺននាក់ក្រសួងសុខាភិបាល៖ អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ Sinopharm និង Astra Zeneca នៅទូទាំងប្រទេស កើនដល់ជិត ១៨ម៉ឺននាក់

  តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ស៊ីណូហ្វាម (Sinopharm) និង អាស្រ្តាហ្សេនីកា (Astra Zeneca) ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេស៖

  • Sinopharm ដែលបានចាក់សរុបចំនួន៖ ១៤៤,១៥៦នាក់
  • Astra Zeneca ដែលបានសរុបចំនួន៖ ៣៤,៣៤០នាក់

  ខាងក្រោមតារាងព័ត៌មានលម្អិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

  អត្ថបទទាក់ទង