ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញតារាងប្រាក់ឧ​បត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ក្នុងពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 2762
ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញតារាងប្រាក់ឧ​បត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ក្នុងពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃក្រសួងសុខាភិបាល ចេញតារាងប្រាក់ឧ​បត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ក្នុងពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញតារាងប្រាក់ឧ​បត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ក្នុងពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ នៅតាមបណ្តារាជធានី ខេត្តទាំង២៥ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

តារាងប្រាក់ឧ​បត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ មានដូចខាងក្រោមនេះ ៖

អត្ថបទទាក់ទង