ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំឱ្យចែកចាយ ឫលក់ម៉ាស និងផលិតផលសម្លាប់មេរោគដែលមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព ឱ្យមានតម្លៃថោកសមរម្យដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទិញប្រើប្រាស់បានក្នុងការការពារចម្លងវីរុសកូវីដ-19

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 2530
ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំឱ្យចែកចាយ ឫលក់ម៉ាស និងផលិតផលសម្លាប់មេរោគដែលមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព ឱ្យមានតម្លៃថោកសមរម្យដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទិញប្រើប្រាស់បានក្នុងការការពារចម្លងវីរុសកូវីដ-19 ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំឱ្យចែកចាយ ឫលក់ម៉ាស និងផលិតផលសម្លាប់មេរោគដែលមានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព ឱ្យមានតម្លៃថោកសមរម្យដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទិញប្រើប្រាស់បានក្នុងការការពារចម្លងវីរុសកូវីដ-19

អត្ថបទទាក់ទង