ការរឹតបន្តឹង ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី នឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
ការរឹតបន្តឹង ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី នឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ ការរឹតបន្តឹង ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី នឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរឹតបន្តឹង ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី ដែលនឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ។

សូមអានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ទាំងស្រុង៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង