ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពី ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវផ្តើមពីសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត!

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 1234

វីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពី ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវផ្តើមពីសិទ្ធិរស់រានមានជីវិត!
ផលិតដោយអង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស មានរយៈពេល១៦នាទី និង៤៥វិនាទី

អត្ថបទទាក់ទង