គណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែន ប្រកាសទាត់ចោលការចុះផ្សាយបំភ្លើស នៅលើទំព័រFacebook ដែលបានសរសេរថា មានបង្គោលព្រំដែនថ្មីមួយលេខ២៦៩ បោះចូលក្នុងទឹកដីខ្មែរជាង២គីឡូម៉ែត្រ ដោយគ្មានការចូលរួមពីភាគីកម្ពុជា

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០​ | ទស្សនៈ - នយោបាយ |
គណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែន ប្រកាសទាត់ចោលការចុះផ្សាយបំភ្លើស  នៅលើទំព័រFacebook ដែលបានសរសេរថា មានបង្គោលព្រំដែនថ្មីមួយលេខ២៦៩ បោះចូលក្នុងទឹកដីខ្មែរជាង២គីឡូម៉ែត្រ ដោយគ្មានការចូលរួមពីភាគីកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែន ប្រកាសទាត់ចោលការចុះផ្សាយបំភ្លើស នៅលើទំព័រFacebook ដែលបានសរសេរថា មានបង្គោលព្រំដែនថ្មីមួយលេខ២៦៩ បោះចូលក្នុងទឹកដីខ្មែរជាង២គីឡូម៉ែត្រ ដោយគ្មានការចូលរួមពីភាគីកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ គណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែន បានចេញសេចក្តីថ្លែងការ ដោយបានប្រកាសទាត់ចោលទាំងស្រុងនូវការចុះផ្សាយបំភ្លើសតាមរយៈការសរសេរ(post) នៅលើទំព័រFacebook ឈ្មោះ Sorn Sovannthet Page ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទំព័រFacebook របស់សកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្រ្គោះជាតិ នាថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១៖ ៣៤ នាទី ដែលបានអះអាងថា មានបង្គោលព្រំដែនថ្មីមួយលេខ២៦៩ ទើបតែបោះចូលក្នុងទឹកដីខ្មែរជាង២គីឡូម៉ែត្រ ដោយគ្មានការចូលរួមពីភាគីកម្ពុជា។

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការរបស់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែន ទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង