ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរៀបចំបង្កើត ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ និងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្ស នៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 2874

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរៀបចំបង្កើតក្រុមការងារមួយ ដែលមានឈ្មោះថា «ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ និងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្ស នៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា»។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ចុះនៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង