លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារលិខិតជូនពរក្នុងឱកាសទិវាប្រជាជនពិភពលោកលើកទី៣០ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩​ | ផ្ទះហ្វេសប៊ុក | 0 |
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារលិខិតជូនពរក្នុងឱកាសទិវាប្រជាជនពិភពលោកលើកទី៣០ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារលិខិតជូនពរក្នុងឱកាសទិវាប្រជាជនពិភពលោកលើកទី៣០ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានផ្ញើសារលិខិតចូលរួមអបអរសាទរក្នុងឱកាសទិវាប្រជាជនពិភពលោកលើកទី៣០ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមប្រធានបទ «ខួប២៥ឆ្នាំនៃសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍ»។ ប្រធានបទនេះពិតជាមានអត្ថន័យដ៏ធំធេងដែល ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលប្រជាជាតិនីមួយៗសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល២៥ឆ្នាំ នៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនៃសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍនៅទីក្រុងគែរ ប្រទេសអេហ្ស៊ីប ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលសន្និសីទនេះបានទទួលស្គាល់អំពីទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍ និងអំពាវនាវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្រ្តី ការលើកកម្ពស់សុខភាពបន្តពូជនិងសិទ្ធិរបស់ស្រ្តីនិងការដាក់បញ្ចូលបញ្ហានេះក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិ តំបន់ និងសកល។

សូមអានសារលិខិតខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
អត្ថបទទាក់ទង