ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងមហាផ្ទៃ អនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតគណបក្ស ខ្មែរអភិរក្សនិយម របស់លោក រៀល ខេមរិន្រ្ទ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 2297

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអនុញាតឱ្យបង្កើតគណបក្សខ្មែរអភិរក្សនិយមរបស់លោក រៀល ខេមរិន្រ្ទ។ ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះផងដែរ ដើម្បីទទួលបាននូវសុពលភាព និងអាចធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ គណបក្សខ្មែរអភិរក្សនិយម ត្រូវស្នើសុំចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្របតាមមាត្រា ៩ វាក្យខណ្ឌទី២ មាត្រាទី ១៨ ថ្មី មាត្រា១៩ថ្មី និងមាត្រា ២០ នៃច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ។

សូមអានលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃខាងក្រោម៖