ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ត្រូវបានព្រាងរួចរាល់ជាស្ថាពរ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 1356
សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ត្រូវបានព្រាងរួចរាល់ជាស្ថាពរសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ត្រូវបានព្រាងរួចរាល់ជាស្ថាពរ

នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តី ជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ជាពិសេសបណ្តាអង្គការសង្គមស៊ីវិល អំពីដំណើរការពិនិត្យសេចក្តី ព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន និងដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត៥ឆ្នាំ (២០១៩-២០២៣) ដោយបានបញ្ជាក់ថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់ នេះត្រូវបានព្រាងរួចរាល់ ជាស្ថាពរហើយដែលមាន០៩ជំពូក និង៣៨មាត្រា និងត្រូវបានតាក់តែង ឡើងក្នុងគោលបំណងធានាឱ្យសាធារណជនគ្រប់រូបនូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មាន។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន មានខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង