ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អគ្គិសនីបាត់ដំបងជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី១២-១៣ ខែមករា

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 1973
អគ្គិសនីបាត់ដំបងជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី១២-១៣ ខែមករាអគ្គិសនីបាត់ដំបងជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី១២-១៣ ខែមករា

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីបាត់ដំបង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែមករា ដល់និងថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងមួយចំនួន។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីបាត់ដំបង៖

អត្ថបទទាក់ទង