ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងទេសចរណ៍

រយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំ២០២២នេះ កំណើនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកកម្ពុជាបានហក់ឡើងខ្ពស់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 568

នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ និងលើកទិសដៅផែនការស្តារឡើងវិញ នូវវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងដំណាក់កាលទី២