ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងបរិស្ថាន

ក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយអង្គការជាដៃគូ នឹងប្រារព្ធទិវាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសត្វត្មាតអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃស្អែក

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 509

ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំនេះគឺជាជាទិវាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសត្វត្មាតអន្តរជាតិ!

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន ពិភាក្សាការងារការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 583

សុខសន្តិភាព គឺជាកត្តាដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន ការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

កូរ៉េ ស្នើសុំកិច្ចគាំទ្រពីកម្ពុជា ដើម្បីកូរ៉េអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំ Cop-28 ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 558

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានស្នើសុំនូវកិច្ចគាំទ្រពីកម្ពុជា ដើម្បីកូរ៉េអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំ

កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ាឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 615

កម្ពុជាបានជ្រើសរើសយកខេត្តព្រះសីហនុ ជាទីកន្លែង ដើម្បីប្រារព្ធមហាសន្និបាតសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ាឆ្នាំ២០២១