ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងបរិស្ថាន

សំរាមប្រមាណ ៤តោនក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងឃុំចំនួន ២ ក្នុងស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប ត្រូវបានដុតក្នុងឡតាមបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 778

សំរាមជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប និងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការសម្អាត

កម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសតាំង ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គការអន្តរជាតិភាពជាដៃគូ ក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៅសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ា (PEMSEA)

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 573

អង្គការអន្តរជាតិភាពជាដៃគូ ក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៅសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ា (PEMSEA)