ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល ដាក់ចេញនូវកម្មវិធីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ ជាពិសេសដូសទី៣ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 770
ក្រសួងសុខាភិបាល ដាក់ចេញនូវកម្មវិធីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ ជាពិសេសដូសទី៣ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាល ដាក់ចេញនូវកម្មវិធីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ ជាពិសេសដូសទី៣ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស

អត្ថបទទាក់ទង