ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី៧កក្តដា ២០២២ បានចំនួន ១៥,០៩៥,០៣៤នាក់

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 1120
សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី៧កក្តដា ២០២២ បានចំនួន ១៥,០៩៥,០៣៤នាក់សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី៧កក្តដា ២០២២ បានចំនួន ១៥,០៩៥,០៣៤នាក់

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១៥,០៩៥,០៣៤នាក់។ ក្នុងនោះរួមមាន៖

១៖ ចាប់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង ១០,៣៣៤,១១៣នាក់
២៖ ចាប់ពីអាយុ១២ដល់១៨ឆ្នាំ ១,៨៤១,៤៤៧នាក់
៣៖ ចាប់ពីអាយុ០៦ដល់១២ឆ្នាំ ២,០៧៧,៣៩១នាក់
៤៖ អាយុ៥ឆ្នាំ ៤១១,៤២៤នាក់
៥៖ អាយុ៣ឆ្នាំដល់៥ឆ្នាំ ៤៣០,៦៥៩នាក់

ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី៣ចំនួន ៩,៥២៣,៤៧៧នាក់, ដូសទី៤ចំនួន ៣,០០៥,១៩៧នាក់ និងដូសទី៥ចំនួន ៣៤៦,០៨៨នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង