ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រថភ្លើង

East Asia Forum ៖ វឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសឡាវ បាននាំមកនូវបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២​ 1322

២០២១ គឺជាឆ្នាំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសឡាវ។ គណបក្សបដិវត្តន៍ប្រជាជនឡាវដែលកំពុងកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃបានប្រារព្ធធ្វើសមាជលើកទី១១

ស្ថានីយ៍រថភ្លើងរវាងកម្ពុជា-ថៃ ដែលខូចដោយសារសង្គ្រាមជាង៤០ឆ្នាំ នឹងត្រូវតភ្ជាប់ឡើងវិញ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩​ 1333

ផ្លូវដែកដែលជាតំណរភ្ជាប់រវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃ ដែលត្រូវបានរងការខូចខាត