ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    កម្ពុជា-វៀតណាម ឯកភាពគ្នាបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ច លើវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក ផ្លូវដែក

    ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1130
    កម្ពុជា-វៀតណាម ឯកភាពគ្នាបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ច លើវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក ផ្លូវដែកកម្ពុជា-វៀតណាម ឯកភាពគ្នាបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ច លើវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក ផ្លូវដែក

    អត្ថបទទាក់ទង