ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសតួកគី

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន និងប្រធានាធិបតីតួកគី ចង់ឃើញទំហំពាណិជ្ជកម្ម ឡើងដល់ ១ពាន់លានដុល្លារ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩​ 677

(ឌូសាន់បេ, តាជីគីស្ថាន)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី