ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កងទ័ពមួកខៀវ

កម្ពុជាបញ្ជូនកងទ័ពមួកខៀវ ទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្ដិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលី និងស៊ូដង់ខាងត្បូង

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃសុក្រ ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨​ 2449

កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពមួកខៀវ ទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្ដិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ចំនួន៣កង