ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គណបក្ស​ខ្មែរតែ​មួយ​របស់​ប្អូនប្រុស​លោក កែម ឡី ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ផ្លូវ​ការ​ដោយ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ

ឯកសារថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨​ 2117

នៅ​ព្រលប់​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៨នេះ