ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​របស់​លោក ហ៊ុន ម៉ា​នី​ ជូនដំណឹង​ពីការផ្លាស់ប្តូរស្នាក់ការស.ស.យ.ក​ រាជធានីភ្នំពេញ​

ដោយ៖ សម ឬទ្ធិពល ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 4636
សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​របស់​លោក ហ៊ុន ម៉ា​នី​ ជូនដំណឹង​ពីការផ្លាស់ប្តូរស្នាក់ការស.ស.យ.ក​ រាជធានីភ្នំពេញ​ សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​របស់​លោក ហ៊ុន ម៉ា​នី​ ជូនដំណឹង​ពីការផ្លាស់ប្តូរស្នាក់ការស.ស.យ.ក​ រាជធានីភ្នំពេញ​

សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជនកម្ពុជា​ដេល​ដឹកនាំ​

អត្ថបទទាក់ទង