ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ទស្សនៈមិត្តអ្នកអាន៖ តើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ឱ្យមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ឬសហរដ្ឋអាមេរិកមានចេតនាមិនល្អជាមួយកម្ពុជា?

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧​ 1059

នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក (VOA) កាលពីថ្ងៃទី២៩