ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងពីការរអាក់រអួល ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៃខណ្ឌចំនួន៨ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ 

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 1401
អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងពីការរអាក់រអួល ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៃខណ្ឌចំនួន៨ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ  អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងពីការរអាក់រអួល ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៃខណ្ឌចំនួន៨ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ 

អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង អពីការរអាក់រអួល ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៃខណ្ឌចំនួន៨ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៧ ២៨ ២៩ និងថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣នេះ។ តាមការបញ្ចាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង អគ្គិសនីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា មូលហេតុគឺបណ្តាលមកពីការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅតាមតំបន់ក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៃខណ្ឌទាំង៨។

អត្ថបទទាក់ទង