រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងស្តីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់រយៈពេល៣ថ្ងៃ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងស្តីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់រយៈពេល៣ថ្ងៃ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងស្តីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់រយៈពេល៣ថ្ងៃ

នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់រយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីធ្វើការជួសជុល។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង