ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

បទអន្តរាគមន៍របស់ លោក កើត រិទ្ធ ក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភា ពាក់ព័ន្ធការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី១០ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកសារ 1341
បទអន្តរាគមន៍របស់ លោក កើត រិទ្ធ ក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភា ពាក់ព័ន្ធការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី១០ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបទអន្តរាគមន៍របស់ លោក កើត រិទ្ធ ក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភា ពាក់ព័ន្ធការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី១០ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

អត្ថបទទាក់ទង