ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងយុត្តិធម៌

ក្រសួងយុត្តិធម៌ ប្រកាសថា ផែនការវិលត្រឡប់របស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី គឺជាការធ្វើ «រដ្ឋប្រហារ»

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ 720

ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចេញប្រកាសជាផ្លូវការមួយ នៅថ្ងៃទី២០